menu

Nog 208 dagen!

1uren39minuten5seconden

Meld je aan als vrijwilliger Klik hier

School- en Volksfeest Goor
26, 27, 28, 29 en 30 juni 2024

Informatie

Seniorentocht

donderdag
16 mei 2024

Seniorentocht
vanaf 09:00u

Bekijk de
hele agenda
Niet roken - niet drinken

niet roken - niet drinken

In de Tente wordt niet gerookt

Lees alle huisregels
Meld je aan als vrijwilliger

Meld je
ook aan
als
vrijwilliger!

Lees meer
Drie nieuwe commissieleden

Drie nieuwe commissieleden

21 november 2023

Irene Mensink, Robbie Schwirtz en Emiel Reef zijn gisteravond bij de Schoolfeestvergadering officieel toegetreden tot de commissies van het School- en Volksfeest.

  • Irene gaat de Vrijwilligerscommissie en Seniorenmiddagcommissie versterken
  • Robbie de Optochtcommissie, Archiefcommissie en Beheercommissie
  • En Emiel gaat ook de Optochtcommissie en Archiefcommissie versterken

We wensen ze alle 3 veel succes en plezier!

Aanvraag Schoolfeestfonds kan nog tot 1 januari 2024

Aanvraag Schoolfeestfonds kan nog tot 1 januari 2024

18 november 2023

Het Schoolfeestfonds is een Fonds waar Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of investeringen.

Het Schoolfeestbestuur stelt jaarlijks, afhankelijk van de opbrengsten van het Schoolfeest, een bedrag beschikbaar voor het Schoolfeestfonds.

Goorse verenigingen en instellingen kunnen voor bijzondere uitgaven of investeringen in 2024 nog tot 1 januari 2024 een bijdrage aanvragen door middel van het speciale aanmeldingsformulier, dat kan dat kan worden hier gedownload worden. Op de Schoolfeestsite staan tevens de voorwaarden om voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds in aanmerking te komen.

In 2023 zijn door het Schoolfeestfonds aan 20 verenigingen en instellingen bijdragen toegezegd tot een totaalbedrag van € 26.500.

Terugblik op Schoolfeest 2023

Terugblik op Schoolfeest 2023

26 juni 2023

Het Schoolfeestbestuur heeft vandaag haar eerste evaluatie gehad en kijkt met tevredenheid terug op het Schoolfeest 2023. Uiteraard volgen nog de evaluaties van de verschillende commissies. Ondanks de hogere temperatuur was de belangstelling voor de Seniorenmiddag niet minder en konden de Goorse senioren weer genieten van een mooie Schoolfeestmiddag in de Tent. Op woensdagavond werden 28 vrijwilligers gehuldigd, die 25 jaar, 40 jaar of zelfs 50 jaar vrijwilligersdiensten in de Tent hebben gedaan. Het Kinderfeest was dit jaar weer geslaagd met twee fantastische voorstellingen voor alle basisschoolleerlingen. In de KInderoptocht op zaterdag lieten de meer dan 1000 enthousiaste Goorse kinderen zich van hun beste kant zien. Ook de groep Völle Wille van kinderen die buiten Goor naar school gaan, deed na een aantal jaren van afwezigheid weer mee. Het Schoolfeest-Familie-Festijn op zaterdagmiddag was weer als vanouds Goors gezellig, waarbij jong en oud samen in een volle Tent Schoolfeest vierden. Ondanks de hoge temperaturen was het aantal behandelingen door de EHBO zelfs lager dan vorig jaar. Door de drukte was er op sommige momenten krapte in de hoveveelheid beschikbare penningen....
Lees verder

Gevonden voorwerpen

26 juni 2023

Tijdens het afgelopen Schoolfeest zijn er op het Feestterrein en in de Tent diverse zaken gevonden, zoals bankpasjes, (fiets)sleutels en identiteitsbewijzen. Alle gevonden voorwerpen zijn naar het gemeentehuis gebracht. Mensen die wat verloren zijn, kunnen zich vervoegen bij de Infobalie in het gemeentehuis.

KWW winnaar van de Optocht

KWW winnaar van de Optocht

25 juni 2023

De wagenbouwgroep “KWW” is dit jaar de winnaar van de Grote Allegorische Optocht geworden met hun creatie "Gooriënt Express", waarvoor zij ook publieksprijs kregen.

Bij de kleine wagens waren "De Struuk'n Duukers" de enige enige deelnemer en konden de eerste prijs in ontvangst nemen met "Themaloos is tijdloos".

Bij de grote groepen was de eerste prijs voor de groep “GFC" met "Circuito di Goor",

De aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar "Ze Noaberz".

De Goorsche Biertent Rellie sloot dit jaar de Optocht op spectaculaire wijze af met hun thema “Blue Bloody Sunday".