menu

Nog 9 dagen!

8uren51minuten14seconden

Schoolfeestfonds

Informatie

Seniorenmiddag

woensdag
26 juni 2024

Seniorenmiddag
vanaf 14:30u

Bekijk de
hele agenda
Niet roken - niet drinken

niet roken - niet drinken

In de Tente wordt niet gerookt

Lees alle huisregels
Meld je aan als vrijwilliger

Meld je
ook aan
als
vrijwilliger!

Lees meer

In 2007 heeft het Schoolfeestbestuur een fonds ingesteld, waar Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of investeringen. Voordien konden zij ook al een verzoek indienen bij het Schoolfeestbestuur om een financiële bijdrage en vele deden dat ook al. Maar met de instelling van het Schoolfeestfonds hoopt het Schoolfeestbestuur nog meer verenigingen en instellingen te bereiken om op die manier een nog betere invulling te geven aan een van haar doelstellingen, namelijk om Goorse verenigingen en instellingen te ondersteunen. Elk jaar stelt het Schoolfeestbestuur de overgebleven revenuen van het Schoolfeest ter beschikking van het Schoolfeestfonds. Van het bedrag dat in het Schoolfeestfonds zit, wordt jaarlijks maximaal twee/derde uitgekeerd. Dit om te voorkomen dat in een jaar wanneer er geen of weinig revenuen van het Schoolfeest zijn, er geen uitkeringen uit het Schoolfeestfonds gedaan kunnen worden.

Aanvraag

Wilt u voor 2025 ook in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds?

 1. Download hier het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds voor 2025.
 2. Om een goede afweging te kunnen maken is als uitgangspunt gekozen voor de criteria die opgesomd zijn in de leidraad, die u hier kunt downloaden.
 3. Dien het aanvraagformulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde bijlagen vóór 1 januari 2025 in bij het secretariaat van het Schoolfeestbestuur. Het adres staat vermeld op het aanvraagformulier.
 4. De aanvragers krijgen in april 2025 bericht over hun aanvraag.
Leden Schoolfeestfonds

Het Schoolfeestfonds wordt beheerd door vijf personen onder voorzitterschap van Schoolfeestbestuurder Henk Dollekamp. De vier overige leden zijn:

 • Willy Brunnekreeft
 • Caroline Van de Riet
 • Lex Schreuder
 • Mariël ter Horst.

Zij zijn alle vier mensen van buiten de Schoolfeestorganisatie.

Overzichten uitkeringen

Hieronder zijn de overzichten van de toekenningen uit eerdere jaren opgenomen:

 • Klik hier voor het overzicht van 2024
 • Klik hier voor het overzicht van 2023
 • Klik hier voor het overzicht van 2022
 • Klik hier voor het overzicht van 2021
 • Klik hier voor het overzicht van 2020
 • Klik hier voor het overzicht van 2019
 • Klik hier voor het overzicht van 2018
 • Klik hier voor het overzicht van 2017
 • Klik hier voor het overzicht van 2016
 • Klik hier voor het overzicht van 2015
 • Klik hier voor het overzicht van 2014