Vroeger

School- & Volksfeest Goor

Vroeger

De geschiedenis van Het Goorse School- en Volksfeest begint in 1875 als een evenement voor alleen de schooljeugd. Om het onderwijs te stimuleren en te bevorderen wordt er aan het eind van het schooljaar een “schoolfeest” georganiseerd. Alle schoolgaande kinderen mogen er aan meedoen als ze minder dan dertig maal per jaar verzuimd hebben op school. In een draaimolen kon de toenmalige jeugd zich naar hartelust uitleven. De eerste schoolfeesten worden even buiten Goor gehouden, bij de boerenherberg ‘Leenemeuje’. Kinderen worden getrakteerd op bekertjes wijn met water, volgens vast recept gemaakt. Het begrip ‘bier’ komt dan nog niet in het Schoolfeestwoordenboek voor.

< Foto: Creatie uit de optocht van 1927: een Venetiaanse gondel.

Een volksfeest ontstaat
In 1881 wordt heel voorzichtig een volksfeest aan het kindergebeuren gekoppeld. Eerst duurt het feest één dag, later groeit het uit tot tweedaags festijn. Het feestterrein verhuist een aantal malen binnen de stad Goor, maar vindt uiteindelijk in 1897 een vaste stek op de Höfte, het huidige Schoolfeestplein. Een glas bier kost in die jaren 5 cent. Even ontstaat er twijfel over de voortgang van het feest als in 1901 de leerplicht van kracht wordt. Maar op aandringen van de in dat jaar opgerichte Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer ‘Goor-Vooruit’ besluit men toch om de feestelijkheden te laten voortgaan. Wij zijn ‘Goor-Vooruit’ nog altijd diep dankbaar.

 

Een eenmalige proefballon
De verlichting van het feestterrein bestaat aanvankelijk uit lampions, die worden aangebracht op gaskronen. Ze zorgen voor een sprookjesachtige ambiance. De lampions worden in 1914 vervangen door elektrisch licht. In 1928 laat men, bij wijze van proef, de traditionele optocht vervallen. Daarvoor in de plaats wordt er op de weide ‘eenen ballonopstijging’ georganiseerd. Het Goorse volk laat na afloop weten liever een optocht te zien, omdat deze dan al beschouwd wordt als hét hoogtepunt van het feest. Het schoolfeestbestuur sluit zich daarbij aan en laat het bij die ene ‘proefballon’.

 

De weide wordt van het volk
In 1938 schenken de eigenaren van de Höfte, het echtpaar Jannink, het terrein aan de gemeente. Maar aan dit cadeau wordt wel een belangrijke voorwaarde verbonden: de weide moet blijven wat het is, een plek voor het School- en Volksfeest en voor sport-, spel-, en muziekevenementen. De jubilerende burgemeester Van der Sluis maakt later door een donatie mogelijk dat er een hekwerk om de Höfte komt.

< Foto: Een historische schoolfeestfoto van Apollo. De muzikanten trekken door de Grotestraat, aan het hoofd van de kinderoptocht.

 

Inventieve Goorsen
In de oorlogsjaren 1940-1945 viert Goor geen Schoolfeest. Maar als de donkere jaren voorbij zijn, kan op zaterdag 20 en zondag 21 juli 1946 de Schoolfeestvlag weer uit. Er is echter één probleem: door de schaarste zijn er geen glazen voorradig. De Gorenaar blijkt evenwel inventief en drinkt zijn/haar limonade dat jaar uit jam- en vetpotjes. Eens temeer blijkt dat het Goorse Feest niet stuk te krijgen is.

 

De Tent groeit
Aanvankelijk wordt er tijdens het feest alleen bier en limonade geschonken. Maar op aandrang van velen wordt op een gegeven ogenblik besloten om naast de ‘biertent’ ook een koffie-, thee- en gebaktent te plaatsen. De belangstelling voor het feest neemt in de loop van de jaren steeds meer toe en dus groeit ook de tent steeds groter. De volks- en kinderspelen raken een beetje uit de tijd en worden op den duur vervangen door kermisattracties.

 

Spetterend 100-jarig Schoolfeest
In 1975 bestaan het Goorse School- en Volksfeest 100 jaar. Goor maakt er een meer dan bijzonder feest van. Gedurende anderhalve week zijn er tal van activiteiten, die duizenden mensen op de been brengen. En vrijwel heel Goor hult zich in historische kledij en bijna alle Goorse mannen lieten een snor staan, waardoor de Reggestad een landelijke attractie werd. Nog altijd kijken veel Gorenaren met nostalgie terug op de prachtige dagen van 1975 toen alles kon, alles mocht en alles gebeurde. Het ‘snorren- en strikkenfestijn’ vormt een apart hoofdstuk in de Schoolfeestgeschiedenis.

< Foto: 1975: Het School- en Volksfeest bestaat honderd jaar en heel Goor gaat terug in de tijd met schitterende klederdrachten.

 

De meesterlijke Rellie
In de afgelopen jaren is het Goorse Feest uitgegroeid tot een massaal gebeuren. De laatste jaren vierde Goor van donderdag tot en met zondag feest. Vier volle dagen dus. De bieromzet tijdens het Schoolfeest is – op zijn zachtst gezegd – bovenmodaal. Nog altijd vormt de Grote Allegorische Optochtde indrukwekkende kroon op het festijn. De Goorsche Biertentrellie, die in 1950 voor het eerst hieraan meedeed, vormt met zijn merkwaardige en meesterlijke creaties het inmiddels traditionele sluitstuk van de parade.

< Foto van de Rellie uit 1950. De excentrieke groep Gorenaren trekt in dat jaar voor het eerst door de straten tijdens de allegorische optocht.

 

2000: 125-jarig bestaan!
In het jaar 2000 werd het 125-jarig bestaan van het Goorse School- en Volksfeest een week lang groots gevierd onder het motto “Goor feest hoffelijk door!”. Een thema met een knipoog naar de gemeentelijke herindeling waarbij de gemeente Goor opging in de nieuwe gemeente Hof van Twente. Goor was in vele opzichten een week lang hoffelijk: straten waren versierd met wapenschilden en soms zelfs omgetoverd tot ware kastelen. Mensen werden hoffelijke personages variërend van hofnarren tot jonkheren en –vrouwen, grafen, gravinnen en andere edelen.

Nachtoptocht
Eén van de hoogtepunten van dit jubileum was de Nachtoptocht, die om middernacht door een verduisterd Goor trok.

 

2013: Koning en Koningin in de Tent

In dit jaar was er weliswaar geen Schoolfeestjubileum, maar werd op grootse wijze gevierd dat Goor 750 jaar daarvoor stadsrechten had gekregen. De Stichting Stad Goor 750 jaar heeft toen aan de Goorse bevolking een gevarieerd programma van activiteiten en festiviteiten aangeboden aan de Goorse bevolking. In samenwerking met het School- en Volksfeest is er toen ook weer een Nachtoptocht gehouden, die niet onder deed voor de première van 2000.

Veel festiviteiten vonden plaats in de Tent met als hoogtepunt het bezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima, die in de Feesttent het startsein gaven voor de festiviteiten.