Schoolfeestfonds keert in 2018 € 36.660 uit

School- & Volksfeest Goor

Schoolfeestfonds

Schoolfeestfonds keert in 2018 € 36.660 uit

Het Schoolfeestfonds heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de aanvragen van 36 verenigingen, instellingen en clubs. Er zijn 29 aanvragen toegewezen, één aanvraag is ingetrokken en zes aanvragen zijn om uiteenlopende redenen afgewezen.
Het Schoolfeestfonds is een fonds, waarbij Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor een activiteit of investering.
Het Bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest had voor 2018 een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds.
Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar maximaal twee/derde deel van het beschikbaar gestelde bedrag en de nog uit voorgaande jaren resterende gelden besteed worden. Voor 2018 betekent dit, dat maximaal € 38.300 aan bijdragen toegekend mag worden.
Klik hier voor het overzicht van de toegekende bijdragen voor 2018 aan.