Schoolfeestfonds keert € 35.750 uit

School- & Volksfeest Goor

Schoolfeestfonds

Schoolfeestfonds keert € 35.750 uit

Het Schoolfeestfonds heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de aanvragen van 40 verenigingen, instellingen en clubs. Er zijn 32 aanvragen toegewezen, zeven aanvragen zijn om uiteenlopende redenen afgewezen en één aanvraag is ingetrokken.

Het Schoolfeestfonds is een fonds, waarbij Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor een activiteit of investering.

Het Bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest had voor 2016 een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds.

Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar maximaal twee/derde deel daarvan besteed worden. Voor 2016 betekent dit, dat samen met de resterende gelden uit voorgaande jaren maximaal € 40.000 aan bijdragen toegekend mag worden.

Klik hier voor een overzicht van de voorlopig toegekende bijdragen voor 2016.