Schoolfeestfonds keert € 35.425 uit

School- & Volksfeest Goor

Schoolfeestfonds

Schoolfeestfonds keert € 35.425 uit

Het Schoolfeestfonds heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de aanvragen van 42 verenigingen, instellingen en clubs. Er zijn 32 aanvragen toegewezen en tien aanvragen zijn om uiteenlopende redenen afgewezen.
Het Schoolfeestfonds is een fonds, waarbij Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor een activiteit of investering.
Het Bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest had voor 2019 een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds.
Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar maximaal twee/derde deel van het beschikbaar gestelde bedrag en de nog uit voorgaande jaren resterende gelden besteed worden. Voor 2019 betekent dit, dat maximaal € 36.420 aan bijdragen toegekend mag worden.
Klik hier voor het overzicht van de toegekende bijdragen voor 2019 aan.