Schoolfeestfonds keert € 34.575 uit

School- & Volksfeest Goor

Schoolfeestfonds

Schoolfeestfonds keert € 34.575 uit

Het Schoolfeestfonds heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de aanvragen van 38 verenigingen, instellingen en clubs. Er zijn 29 aanvragen toegewezen, negen aanvragen zijn om uiteenlopende redenen afgewezen.

Het Schoolfeestfonds is een fonds, waarbij Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor een activiteit of investering.

Het Bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest had voor 2017 een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds.

Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar maximaal twee/derde deel van het beschikbaar gestelde bedrag en de nog uit voorgaande jaren resterende gelden besteed worden. Voor 2017 betekent dit, dat maximaal € 38.600 aan bijdragen toegekend mag worden.

Klik hier voor een overzicht van de voorlopig toegekende bijdragen voor 2017.