Schoolfeestfonds

School- & Volksfeest Goor

schoolfeestfonds

Schoolfeestfonds

In 2007 heeft het Schoolfeestbestuur een fonds ingesteld, waar Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of investeringen. Voordien konden zij ook al een verzoek indienen bij het Schoolfeestbestuur om een financiële bijdrage en vele deden dat ook al. Maar met de instelling van het Schoolfeestfonds hoopt het Schoolfeestbestuur nog meer verenigingen en instellingen te bereiken om op die manier een nog betere invulling te geven aan een van haar doelstellingen, namelijk om Goorse verenigingen en instellingen te ondersteunen. Elk jaar stelt het Schoolfeestbestuur de overgebleven revenuen van het Schoolfeest ter beschikking van het Schoolfeestfonds. Van het bedrag dat in het Schoolfeestfonds zit, wordt jaarlijks maximaal twee/derde uitgekeerd. Dit om te voorkomen dat in een jaar wanneer er geen of weinig revenuen van het Schoolfeest zijn, er geen uitkeringen uit het Schoolfeestfonds gedaan kunnen worden.

Aanvraag

Wilt u voor 2020 ook in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds?

  1. Download hier het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds voor 2020.
  2. Om een goede afweging te kunnen maken is als uitgangspunt gekozen voor de criteria die opgesomd zijn in de leidraad, die u hier kunt downloaden.
  3. Dien het aanvraagformulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde bijlagen vóór 1 januari 2020 in bij het secretariaat van het Schoolfeestbestuur. Het adres staat vermeld op het aanvraagformulier.

Leden Schoolfeestfonds

Het Schoolfeestfonds wordt beheerd door vijf personen onder voorzitterschap van Schoolfeestbestuurder Henk Dollekamp. De vier overige leden zijn:

  • Willy Brunnekreeft
  • Caroline Van de Riet
  • Lex Schreuder
  • Albert ter Horst.

Zij zijn alle vier mensen van buiten de Schoolfeestorganisatie.

 

Overzichten uitkeringen    

Het Bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest heeft voor 2018 € 30.000 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds. Samen met geld uit voorgaande jaren zat er bijna € 58.000 in het Fonds. Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar maximaal twee/derde deel daarvan besteed worden. Voor 2018 betekent dit dat maximaal € 38.300 aan bijdragen toegekend mag worden. Van de 36 aanvragen zijn 29 aanvragen gehonoreerd, zes aanvragen zijn om uiteenlopende redenen afgewezen en één aanvraag is ingetrokken. In 2018 heeft het Schoolfeestfonds in totaal € 36.660 toegekend.

Klik hier voor het overzicht van 2018

 

Hieronder zijn de overzichten van de toekenningen uit eerdere jaren opgenomen:

Klik hier voor het overzicht van 2017

Klik hier voor het overzicht van 2016

Klik hier voor het overzicht van 2015

Klik hier voor het overzicht van 2014

Klik hier voor het overzicht van 2013

Klik hier voor het overzicht van 2012

Klik hier voor het overzicht van 2011

Klik hier voor het overzicht van 2010

Klik hier voor het overzicht van 2009

Klik hier voor het overzicht van 2008 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]