Schoolfeestbestuur bedankt vrijwilligers

School- & Volksfeest Goor

IMG_2906

Schoolfeestbestuur bedankt vrijwilligers

Ook dit jaar waren er weer vele honderden mensen Gorenaren en oud-Gorenaren, die als vrijwilliger mee hebben gewerkt aan het welslagen van het afgelopen School- en Volksfeest. Mede dankzij hun inzet is het weer een Schoolfeest geworden, waar we met veel genoegen op kunnen terug kijken.

Het Schoolfeestbestuur wil iedereen, die op welke wijze dan ook een bijdrage aan het Schoolfeest heeft geleverd, heel hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet!

Het Schoolfeestbestuur hoopt in 2018 weer een beroep op hen te kunnen doen. Het Schoolfeest begint dan op woensdag 20 juni met de seniorenmiddag en eindigt op zondag 24 juni.