PR-commissie

School- & Volksfeest Goor

PR-commissie

De PR-commissie heeft tot taak de PR van het School- en Volksfeest in de ruimste zin van het woord te verzorgen. Het gaat daarbij onder meer om nieuws en wetenswaardigheden over het Schoolfeest afkomstig van het bestuur en van de verschillende commissies.
Daarbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van internet en social media, maar ook van de “oude” bekende media, zoals krant, radio en TV. De officiële Schoolfeestsite mag zich jaarlijks verheugen op een steeds grotere belangstelling, evenals de Facebookpagina van het Goorse School- en Volksfeest.

Sinds 2001 verschijnt jaarlijks onder redactie van de PR-cie het inmiddels niet meer weg te denken Schoolfeestboekje. Dit bevat niet alleen het programma van de School- en Volksfeest van dat jaar, maar daarin staan ook interviews met mensen die vaak op een minder bekende wijze een band hebben met het Schoolfeest. Sinds een aantal jaren is het Schoolfeestboekje ook digitaal beschikbaar op de Schoolfeestsite.

De PR-commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Erwin Zwierink (voorzitter)
  • Marriët de Beer (secretaris)
  • Henk Dollekamp
  • Oene Loonstra
  • Maico Vollenbrock
  • Bernd Waanders