Parkeren op zondag

School- & Volksfeest Goor

Afsleepregeling (2)

Parkeren op zondag

De aanwonenden van de straten van de opstelling Stationslaan, Irisstraat en de Waterstraat en van de route van de Optocht worden vriendelijk verzocht hun auto’s tijdig te verplaatsen, zodat de deelnemers aan de Grote Allegorische Optocht maximale bewegingsruimte hebben en schade wordt voorkomen.

De parkeerplaats in de Waterstraat zal ook dit jaar weer gebruikt worden door de Rellie. Voor de Waterstraat geldt op zondag 26 juni een wegsleepregeling.

Bezoekers van buiten Goor die met de auto komen, worden een vriendelijk verzocht om deze zo veel mogelijk buiten het centrum en buiten de route van de optocht (zie bladzijde 14 en 15 van het Schoolfeestboekje) te parkeren.

Ook graag de aan- en afrijroute (Wheeweg, Molenstraat, Hengevelderstraat en Iependijk) zo veel mogelijk vrij houden.

Afsleepregeling (2)