Overzicht uitkeringen

School- & Volksfeest Goor

Overzicht uitkeringen

2015

Het Bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest heeft voor 2015 € 32.500 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds, waarvan € 2.500 afkomstig was van de Stichting Stad Goor 750 jaar. Samen met geld uit voorgaande jaren zat er ruim € 58.000 in het Fonds. Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar maximaal twee/derde deel daarvan besteed worden. Voor 2015 betekent dit dat maximaal een kleine € 39.000 aan bijdragen toegekend mag worden. Van de 38 aanvragen zijn 29 aanvragen gehonoreerd.

In 2015 heeft het Schoolfeestfonds in totaal € 30.925 uitgekeerd.

• Klik hier voor het overzicht van 2015

 

2014

Het Bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest heeft voor 2014 € 35.000 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds. Samen met geld uit voorgaande jaren zat er ruim € 58.000 in het Fonds. Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar maximaal twee/derde deel daarvan besteed worden. Voor 2014 betekent dit dat maximaal € 39.000 aan bijdragen toegekend mag worden. Van de 40 aanvragen zijn 28 aanvragen gehonoreerd. In 2014 heeft het Schoolfeestfonds in totaal € 34.250,65 uitgekeerd.

• Klik hier voor het overzicht van 2014

2013

Het Bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest heeft voor 2013 € 30.000 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds. Samen met geld uit voorgaande jaren zat er ruim € 51.000 in het Fonds. Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar maximaal twee/derde deel daarvan besteed worden. Voor 2013 betekent dit dat maximaal € 34.000 aan bijdragen toegekend mag worden. Van de 36 aanvragen zijn 28 aanvragen gehonoreerd. In 2013 heeft het Schoolfeestfonds in totaal € 32.250 uitgekeerd.

• Klik hier voor het overzicht van 2013

2012
Het Bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest heeft voor 2012 € 30.000 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds. Samen met geld uit voorgaande jaren zat er ruim € 58.000 in het fonds. Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar maximaal twee/derde deel daarvan besteed worden. Voor 2012 betekent dit, dat maximaal € 37.000 aan bijdragen toegekend mag worden. In 2012 heeft het Schoolfeestfonds in totaal € 36.000 uitgekeerd.

• Klik hier voor het overzicht van 2012

2011
In 2011 heeft het Schoolfeestbestuur € 20.000 beschikbaar gesteld aan het Schoolfeestfonds. Samen met het geld uit voorgaande jaren zat er zo’n € 43.000 in het Fonds. Hiervan is bijna € 22.000 weer teruggevloeid naar de Goorse gemeenschap. Klik hier voor het overzicht van 2011.

2010
Het Bestuur van de Stichting Goors School – en Volksfeest heeft voor 2010 € 50.000 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds. Samen met geld uit voorgaande jaren zit er ruim € 70.000 in het fonds.

Klik hier voor het overzicht van 2010.

2009
Voor 2009 heeft het Bestuur van de Stichting Goors School – en Volksfeest € 50.000 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds. Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar tweederde deel van het geld dat beschikbaar is, besteed worden. Voor 2009 betekende dit dat ongeveer € 40.000 aan bijdragen toegekend kon worden. Maar liefst 38 aanvragen zijn gehonoreerd.

• Klik hier voor het overzicht van 2009.

2008
Het Schoolfeestbestuur heeft hiervoor in 2007 in eerste instantie een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld, welk bedrag beging 2008 met € 10.000 is verhoogd tot € 40.000. Van dit bedrag is in maart 2008 twee/derde gedeelte uitgekeerd aan Goorse verenigingen en instellingen.

• Klik hier voor het overzicht van 2008.