Optocht zondag

School- & Volksfeest Goor

optocht

Optocht zondag

Net als bij de Kinderoptocht zijn er in verband met de te verwachten weersomstandigheden ook passende maatregelen getroffen voor de Grote Optocht op zondag a.s.

De deelnemers zijn hierover al apart geïnformeerd. Hierdoor zullen sommige deelnemers niet of niet de gehele optocht in vol ornaat hun opwachting maken. Met deze aanpassingen zal uiteraard bij de jurering rekening worden gehouden.

Aan de aanwonenden bij de opstelling en langs de route wordt verzocht om bekertjes water, emmers water met sponzen klaar te hebben staan en tuinslangen klaar te hebben liggen (niet in de zon!) om op die manier de deelnemers verkoeling te kunnen bieden.

Een aantal jaren geleden zagen we dit spontaan ontstaan langs de route en dat was een geweldig initiatief dat we graag omarmen! Zo kunnen we met elkaar het hoofd koel houden tijdens de Optocht.

Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip!