Muziekcommissie

School- & Volksfeest Goor

Muziekcommissie

De belangrijkste taak van de Muziekcommissie is het samenstellen van het muzikale programma tijdens het School- en Volksfeest. Hiervoor worden artiesten, bands, (dweil)orkesten, dj’s, etc. aangetrokken. Uitgangspunt is een zo gevarieerd mogelijk programma, waarbij Goorse inbreng absoluut niet mag ontbreken. Goorse muzikale ontwikkelingen worden door de muziekcommissie dan ook nauwgezet in de gaten gehouden en daar waar mogelijk ingezet tijdens het School- en Volksfeest. Ook worden elders feesten en evenementen bezocht om ideeën op te doen. Niet alleen geluidstechnisch, maar ook visueel moeten de verschillende optredens natuurlijk goed uit de verf komen. Een goede geluidsinstallatie, een mooie lichtshow en professionele begeleiding op dit vlak zijn daarvoor van groot belang. Naast het bovenstaande is de muziekcommissie nauw betrokken bij de kindervoorstelling, de Kinderoptocht  en Grote Optocht, prijsuitreikingen en het jaarlijkse uitstapje voor de senioren. De leden van de muziekcommissie hebben maar één motto:“Muzikaal mut ut dak d’r of!”

De Muziekcommissie bestaat uit de volgende personen:

  • Erwin Zwierink (voorzitter)
  • Ingrid Sturris (secretaris)
  • Ingmar Fokke
  • Oene Loonstra
  • Apollonia Sligman