Inloopdag Schoolfeestloodsen a.s. Zaterdag 21 mei

School- & Volksfeest Goor

Open dag 3

Inloopdag Schoolfeestloodsen a.s. Zaterdag 21 mei

Op zaterdag 21 mei gaan de Schoolfeestloodsen open voor een ieder die een kijkje wil nemen bij de wagenbouwers en de Rellie. Men is al maanden bezig de diverse wagens gereed te maken voor de Allegorische Optocht. Al jaren zijn mensen erg geinteresseerd hoe de diverse wagens gebouwd worden en ook krijgt men een idee van het geheel dat te zien is op zondag 26 juni wanneer de Stoet door de Goorse straten trekt. Ook kunnen vragen aan de wagenbouwers gesteld worden.

Daarnaast is de jury aanwezig om zich alvast in te leven hoe EEN en ander op straat zal komen.

De loodsen zijn geopend van 11.00 tot 16.00 uur en zijn uiteraard gratis toegankelijk.
Aangeraden wordt zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen, want bij de loodsen, en in de omgeving aldaar, is weinig parkeerruimte.