De Kinderoptocht gaat door

School- & Volksfeest Goor

20180623-132504

De Kinderoptocht gaat door

Na gedegen overleg hebben bestuur en scholencommissie besloten om de Kinderoptocht op zaterdag door te laten gaan.

Daarbij hebben o.a. het verloop van de te verwachten temperaturen, waarbij de hoogste temperaturen pas na afloop van de Kinderoptocht komen en de vele voorbereidingen die door de kinderen zijn gedaan, een rol gespeeld.

Uiteraard zullen extra preventieve maatregelen worden genomen.

Zo zal de opstelling voor de Kinderoptocht pas een kwartier voor aanvang van de Kinderoptocht zijn (dus pas om 12.45 uur). Ook zal de doorstroming van de Kinderoptocht sneller zijn.

Voor aanvang van de Kinderoptocht is er water beschikbaar voor alle deelnemers en na afloop zijn er ijsjes.

De jurering zal voorafgaande aan de Kinderoptocht zijn mede aan de hand van dan te nemen foto’s, waardoor het niet meer nodig is om gedurende de hele Kinderoptocht de uitdossingen, hoofdversieringen, e.d. op te houden.