Bestelformulier

School- & Volksfeest Goor

Bestelformulier

Middels onderstaande link kunt het het formulier downloaden, waarmee u – als onderneming – de Schoolfeestpenningen kunt bestellen:

Bestelformulier Schoolfeestpenningen downloaden

Dit formulier uiterlijk 20 juni e-mailen naar: penningen bestellen. Bestellingen die na deze datum binnenkomen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen!