Archiefcommissie

School- & Volksfeest Goor

Archiefcommissie

De Archiefcommissie is de jongste Schoolfeestcommissie en houdt zich bezig met het archiveren en beheren van waardevolle documenten, beeldmateriaal zo nodig te scannen en te digitaliseren. Oude geluidsopnames en videobeelden worden onderzocht en tevens digitaal opgeslagen, daarbij gebruik makend van moderne technieken.

De Archiefcommissie bestaat uit de volgende personen:

  • Eltjo Lansink (voorzitter)
  • Hans Donkers
  • Oene Loonstra
  • Gerrit Verdriet
  • Bernd Waanders
  • Janny Verdriet (ondersteuning)
  • Teuni Visser (ondersteuning)
  • Diny ten Zende (ondersteuning)
  • Jan Dirk Zorge (Goorse Biertent Rellie)
  • Frits Toren (Goorse Biertent Rellie)