Aanvraag indienen Schoolfeesfonds kan nog tot 1 januari 2015.

School- & Volksfeest Goor

img_7596-710x450

Aanvraag indienen Schoolfeesfonds kan nog tot 1 januari 2015.

Uit de revenuen van het Schoolfeest stelt het Schoolfeestbestuur elk een bedrag beschikbaar voor het Schoolfeestfonds. Samen met het geld uit voorgaande jaren kan het Schoolfeestfonds hiermee ook weer in 2015 bijdragen verstrekken.

Goorse verenigingen en instellingen kunnen nog tot 1 januari 2015 een bijdrage aanvragen door middel van het speciale aanmeldingsformulier, dat kan worden gedownload via de Schoolfeestsite. Op de Schoolfeestsite staan tevens de voorwaarden om voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds in aanmerking te komen.

In 2007 heeft het Schoolfeestbestuur het Schoolfeestfonds ingesteld. Dit is een Fonds waar Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of investeringen. Het Schoolfeestbestuur stelt jaarlijks, afhankelijk van de opbrengsten van het Schoolfeest, een bedrag beschikbaar voor het Schoolfeestfonds. In 2014 zijn door het Schoolfeestfonds aan 28 verenigingen en instellingen bijdragen toegezegd tot een totaalbedrag van ruim € 34.000.