Aanvraag Schoolfeestfonds kan nog tot 1 januari 2019

School- & Volksfeest Goor

Schoolfeestfonds

Aanvraag Schoolfeestfonds kan nog tot 1 januari 2019

De eerste aanvragen voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds voor het komende jaar zijn inmiddels al weer ontvangen, maar zoals de ervaring heeft geleerd, komen in de laatste maand van het jaar de meeste aanvragen binnen.

Het Schoolfeestfonds is een Fonds waar Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of investeringen. Het Schoolfeestbestuur stelt jaarlijks, afhankelijk van de opbrengsten van het Schoolfeest, een bedrag beschikbaar voor het Schoolfeestfonds. Samen met het geld uit voorgaande jaren kan het Schoolfeestfonds hiermee ook in 2019 weer bijdragen verstrekken.  

Goorse verenigingen en instellingen kunnen voor bijzondere uitgaven of investeringen in 2019 nog tot 1 januari 2019 een bijdrage aanvragen door middel van het speciale aanmeldingsformulier, dat kan worden gedownload via de Schoolfeestsite (www.schoolfeest.com). Op de Schoolfeestsite staan tevens de voorwaarden om voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds in aanmerking te komen.   In 2018 zijn door het Schoolfeestfonds aan 29 verenigingen en instellingen bijdragen toegezegd tot een totaalbedrag van € 36.660.