School- & Volksfeest Goor •

School- & Volksfeest Goor

S C H O O L F E E S T N I E U W S

Schoolfeestfonds

AANVRAAG SCHOOLFEESTFONDS KAN NOG TOT 1 JANUARI 2017

De eerste aanvragen voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds voor het komende jaar zijn inmiddels al weer ontvangen, maar zoals de ervaring geleerd heeft, komen in de laatste twee maanden van het jaar de meeste aanvragen binnen. Het Schoolfeestfonds is een Fonds waar Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of investeringen. Het Schoolfeestbestuur stelt jaarlijks, afhankelijk van / … lees verder