School- & Volksfeest Goor •

School- & Volksfeest Goor

S C H O O L F E E S T N I E U W S

Schoolfeestfonds

Aanvraag Schoolfeestfonds kan nog tot 1 januari 2019

De eerste aanvragen voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds voor het komende jaar zijn inmiddels al weer ontvangen, maar zoals de ervaring heeft geleerd, komen in de laatste maand van het jaar de meeste aanvragen binnen. Het Schoolfeestfonds is een Fonds waar Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of investeringen. Het Schoolfeestbestuur stelt jaarlijks, afhankelijk van de / … lees verder